Logo male
English

O putovní pánev starosty města
Zlaté Hory 2018

REGISTRACE

Vítáme Vás u registrace na soutěž O putovní pánev starosty města Zlaté Hory 2018 a děkujeme Vám, že jste se rozhodli využít tento formulář. Díky tomu budete Vy i Vaší přátelé rychleji odbaveni u prezence ve Zlatých Horách. Soutěž proběhne ve dnech 24.-26. srpna 2018 na závodišti nedaleko města Zlaté Hory.

Než započnete s registrací věnujte zvýšenou pozornost následujícím řádkům. Určitě Vám doporučujeme přečíst si aktuální pravidla, kterými se budeme řídit. U kategorie Tradiční pánev (Batea pan) budou všechny pánve shodné a lze je zapůjčit u pořadatele. Viz Batea (50cm). Tato pánev bude povinně použita jako jedna z pánví také v kategorii Dvojčlenné týmy, druhá pánev může být libovolná.

Všechny položky formuláře jsou povinné a musí být vyplněny. Po registraci obdržíte na email souhrnné informace z registrace. Také na něj pak obdržíte výsledky všech soutěží nebo odkaz na fotografie. Na základě vyplněného formuláře obdržíte registrační číslo. Registrační číslo používejte pro veškerou komunikaci s námi. Protokol o registraci si vytiskněte a přineste jej k registraci na závodišti, které naleznete na místě se souřadnicemi GPS: 50°15'15"N,17°22'00"E. Registrace kategorií Šťourova memoriálu končí v pátek 24. srpna 2018 - 20:00, registrace oficiálních kategorií končí v sobotu 25. srpna 2018 - 12:00.

Částku za registraci zaplaťte nejpozději do 17. srpna 2018 - 24:00. V tuto dobu bude také registrace přes tento internetový formulář uzavřena.

Až po zaplacení startovních poplatků bude Vaše přihláška platná. Peníze (Kč) zašlete na náš účet:
číslo: 0-2023231329/0800 (IBAN: CZ29 0800 0000 0020 2323 1329)
banka: Česká spořitelna, a.s. (BIC/SWIFT: GIBACZPX)
variabilní symbol: registrační číslo
Jako variabilní symbol uveďte Vaše registrační číslo. Pokud tak neučiníte, nebude možné Vaší platbu dohledat a přiřadit. Pokud budete platit startovné za více závodníků, uveďte jako variabilní symbol jen své registrační číslo. Ze své e-mailové adresy pak pošlete zprávu na níže uvedenou adresu, kde uvedete, za které další závodníky jste platili.
UPOZORNĚNÍ: Uvedený účet je určen pouze pro platby v českých korunách. V případě platby startovného jinou měnou je bankou účtován poplatek za převod k tíži příjemce platby. Tento bankovní poplatek proto bude po plátci startovného požadován k úhradě při registraci, a to z důvodu porušení pravidel on-line registrace. V případě neuhrazení doplatku nebudeme registraci považovat za řádně a platně provedenou.
Někdy bohužel nastane situace, že vám nedorazí protokol o registraci na email, přestože jej při registraci uvedete. Stává se to u některých veřejných poštovních poskytovatelů. V tomto případě registrační číslo můžete opětovně zjistit v seznamu registrovaných závodníků.

Zrušení registrace při současném zaplacení startovného je možné nejpozději do 17. srpna 2018 a to písemným oznámením na níže uvedené emailové adrese. Stornovací poplatek činí 5 % z výše startovného. Po tomto datu je možné požádat o vrácení startovného při neúčasti z obzvlášť závažných důvodů a to opět písemně na níže uvedené emailové adrese. O vyřízení rozhodne výbor Klubu moravskoslezských zlatokopů nejpozději do 31. srpna 2018.

V případě problému či dotazu pište na email josma@centrum.cz nebo zanechte vzkaz. Těšíme se, že se s Vámi setkáme ve dnech 24.-26. srpna 2018 na závodišti u města Zlaté Hory.

Organizátoři